ARK VAN HET VERBOND DEEL 1

In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. Dat was een houten kist die met goud was overtrokken. Op die kist lag een verzoendeksel van massief goud en daarboven stonden twee engelenfiguren: troonengelen of cherubs. Die hielden als het ware de wacht over:
– de tien geboden in de ark
– de verzoening op het verzoendeksel

De ark heette ook wel: de troon van God. Op deze twee dingen: zijn geboden en zijn verzoening, is zijn troon gevestigd.