Farizeeën deel 2

Niet alle mensen waren blij met de wonderen die Jezus deed en de zieken die Hij genas. Vaak waren het de leiders van het volk die kritiek op Jezus hadden. De meeste Farizee?n en schriftgeleerden wilden niet naar Jezus luisteren zoals de discipelen deden.

Farizeeën (dl 2)

Niet alle mensen waren blij met de wonderen die Jezus deed en de zieken die Hij genas. Vaak waren het de leiders van het volk die kritiek op Jezus hadden. De meeste Farizee?n en schriftgeleerden wilden niet naar Jezus luisteren zoals de discipelen deden. Het was alsof hun oren en ogen dicht zaten. Wat Hij deed – bijvoorbeeld genezen op de sabbat – paste niet bij het geloof zoals zij dat zagen. Op het laatst zeiden ze zelfs dat Jezus de geesten uitdreef door de duivel!

Jezus noemde zulke mensen schijnheilig (hypocriet). Dat deed Hij in de Bergrede, voor mensen die van hun geloof een publieke zaak maken. Wie zijn geloof misbruikt om bij de mensen op te vallen, maakt er een toneelspel van en is een schijnheilige. De Het woord `hupokrit?s‘ is van oorsprong Grieks. Het betekende: toneelspeler. Op het klassiek Grieks toneel stond maar een man, een `hupokrit?s, die met maskers verschillende rollen vertolkte. Later kreeg het de betekenis van huichelaar, iemand die zich anders voordoet dan hij is.