Rabbi – discipel

In Israël was het de gewoonte dat een vader voor zijn zoon een rabbi of leermeester koos.

Rabbi – discipel (dl 2)

In Israël was het de gewoonte dat een vader voor zijn zoon een rabbi of leermeester koos. Die jongens gingen niet naar school, maar vormden een leefgemeenschap van discipelen. Als er dan wat gebeurde, legde de rabbi hen uit waardoor dat kwam en waarom je het beste kon doen zoals hij deed. Dat is leren door het leven. Het Hebreeuws maakt niet zo’n onderscheid als wij tussen:

– woord en daad:

– leer en leven:

– hoofd en hart:

– theorie en praktijk:

– kennis en wijsheid:

het Hebreeuwse woord dabar betekent zowel woord als daad.

dus niet: ik geloof in de juiste leer, hoe ik leef doet er niet toe

door de omgang met elkaar leerden ze hoofd en hart gebruiken

het gaat niet om de theorie maar om de praktijk.

kennis in je hoofd moet worden omgezet in wijsheid uit het hart

Jezus’ discipelen waren niet naar Jezus gekomen omdat Hij als de beste rabbi gold: het was precies andersom. Jezus zegt: “Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem vragen in mijn naam.”