Behalve de sabbatsdag kenden de Israëlieten ook een sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moest het land braak liggen en werd het niet bewerkt.

Sabbatsjaar (dl 1)

Behalve de sabbatsdag kenden de Israëlieten ook een sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moest het land braak liggen en werd het niet bewerkt. God zorgde ervoor dat de opbrengst in het zesde jaar voldoende groot was voor twee jaar. Dit was een verbazingwekkende belofte voor het volk van God. Wat in het zevende jaar vanzelf opkwam, was voor de armen en de vreemdelingen.

Ook buiten Israel zijn de mensen erachter gekomen dat door het land een keer in de zeven jaar braak te laten liggen, uitputting van de grond wordt voorkomen.