Akasha-kroniek
afgeleid van het Griekse chronika = tijdverslag
Bijbelse duiding en weerlegging
Een alles omvattend geheugen waarin alle gebeurtenissen zouden liggen opgeslagen. Vanaf het begin van de wereld zouden alle gedachten, emoties en ideeën in het zgn. Boek van Akasha’ bewaard worden.
Paranormale waarnemingen (zowel vanuit het verleden of in de toekomst) zouden berusten op een blik in dit archief.
Een van de vele bedrieglijke ‘leringen van demonen’ om mensen te misleiden en aan zich te binden. Het verschijnsel komt onder verschillende namen voor, zoals ‘collectieve onbewuste’ en ‘morfogenetische velden’.
De Akasha-kroniek is een persiflage van de boeken die eenmaal geopend worden voor de grote witte troon van de Almachtige God, zie Op. 20:11-15, vgl. 2 Cor. 5:10.