Kundalini
(Sanskriet voor ‘gekronkeld’)
Bijbelse duiding en weerlegging
De naam van een godin die gesymboliseerd wordt door een slang, opgerold en slapend met haar staart in haar bek. Deze ‘slang van leven, vuur en wijsheid’ zou zetelen als onderste chakra onderaan de ruggengraat. Via allerlei psychotherapieën tracht men haar te wekken, en dan stroomt haar energie langs de wervelkolom naar de schedel-chakra. De slang als oerkracht komt o.a. voor bij het orakel van Delphi, die door een slang (Python) zou worden bewaakt. In Hand. 16 is sprake van een meisje met een Pythongeest, die na enige dagen door de apostel Paulus werd uitgedreven.