Theosofie
Grieks voor ‘goddelijke wijsheid’
Bijbelse duiding en weerlegging
De theosofie zoekt het kennen van God in de mens zelf, langs de weg der mystiek. Via verschillende stadia kan de mensheid zich geestelijk ontwikkelen totdat zij de hoogste trap van volmaaktheid bereikt heeft.
De moderne theosofie werd door Helena Blavatsky gesticht die, evenals haar volgeling Alice Baily, stelt dat zij haar ‘goddelijke wijsheid’ rechtstreeks van de ‘verheven meesters’ heeft ontvangen.
De kennis van God wordt niet verkregen door vanuit de mens te zoeken, maar door Gods openbaring in Jezus Christus. Het bekendste bijbelgedeelte hierover is 1 Cor. 2:6-16.
In Kolossenzen 2 wordt het uitgangspunt van de theosofie nadrukkelijk afgewezen.