BUITEN HET LICHAAM TREDEN

BUITEN HET LICHAAM TREDEN

Een toestand van bewustzijn waarin iemand de sensatie ervaart zich buiten zijn lichaam te bevinden. Men beschrijft dit als reizen van het bewustzijn, die hen in staat stellen waarnemingen te doen in soms verre plaatsen, welke informatie hun onbekend was, maar die later als ‘echt’ kan worden nagetrokken. In de parapsychologie heet dit verschijnsel wel ‘wandelende helderziendheid’.

Buiten het lichaamtredingen komen tegenwoordig vaak voor, maar zij hebben een lange geschiedenis, waaronder ook vallen de sjamaanse ‘reizen naar onder- en bovenwerelden’. Ook wat mensen beleven als ‘bijna-dood-ervaring’ valt onder deze noemer (waar men als geest boven zijn eigen doodgewaande lichaam zweeft). De wetenschap heeft nog geen verklaring voor dit fenomeen, men is geneigd te denken, dat de mens deze reizen maakt in zijn astraal of etherisch lichaam (zie begripsomschrijving).