CONDITIONEREN

CONDITIONEREN

Allerlei activiteiten die op zichzelf niet rechtstreeks new age zijn, maar die in mensen een gezindheid teweegbrengen, waarbij zij ontvankelijk worden voor allerlei newagetechnieken en terechtkomen in het grensgebied van Aquarius. De meeste bewustzijns-technieken conditioneren de mensen tot het denken van new age en bewerken in hen een vorm van transformatie. Dikwijls staan de mensen open voor ‘nieuwe, onbetreden paden ” als reactie op de platgetreden paden van westerse logica, een geloof aan dogma’s, leven bij tradities, egoïstisch materialisme dat leidt tot milieubederf enzovoort. Als zij hierbij niet kritisch zijn, laten zij zich gemakkelijk drijven in de richting van het Aquarius-denken, dat vergeleken met het verstarde Vissen-denken dikwijls heel sympathiek overkomt, Zonder dat hij dit beseft, ‘stapt hij dan in’, waarmee het proces van transformatie begint.