EMANATIE (letterlijk ‘uitvloeiing’)

Emanatie is een begrip uit de gnostiek Hiermee wordt het ontstaan der dingen weergegeven, waarbij de lagere wezens (de materie) ‘vanzelf uit de hogere zijn voortgekomen. Emanatie veronderstelt dus een wezenseenheid (monisme) tussen het oerwezen en wat daaruit voortkwam, terwijl schepping juist de nadruk legt op de afstand tussen Schepper en schepping/schepsel. Emanatie wordt dikwijls voorgesteld als een bundel lichtstralen, die zwakker wordt naarmate zij verder van de bron is verwijderd.