FINDHORN

= naam van een rivier in Noord-Schotland

Hier vestigde zich een toonaangevende newage-gemeenschap, die ontstaan is uit een experiment dat begin jaren zestig van de vorige eeuw begonnen is. Op mediale wijze gaf een ‘hoger wezen’, een Deva ofwel de god Pan, een bericht door om een tuin aan te leggen op een onvruchtbaar schiereiland van een rivier. Dit project ontwikkelde zich buitengewoon goed en trok heel wat pelgrims aan. Het leidde tot het ontstaan van een Findhorn-gemeenschap als een van de eerste newage-centra, onder het devies ‘grensloze liefde en waarheid’. Findhorn wordt wel met de academie van Florence vergeleken, die het nieuwe tijdperk van de Renaissance inluidde. Zo wordt Findhorn door veel newagers beschouwd als het begin van een nieuw tijdperk: van spiritueel en ecologisch bewustzijn. Welke krachten hierbij worden ingeschakeld kan worden afgeleid uit het doel: een synthese realiseren tussen drie koninkrijken: “het rijk van de mensen, het rijk van de elfen en het rijk van de lichtwezens.”