INDUCTIE

Het is een begrip uit de traditionele logica. Tegenstelling: deductie (= afleiden) en inductie is het opklimmen van meer concrete, bijzondere begrippen naar meer abstracte, algemene begrippen. Hypnotische inductie impliceert het oproepen van bepaalde verschijnselen, herinneringen of visualisaties, die leiden tot een veranderde voorstellingswereld bij de cliënt.

Een typisch voorbeeld hiervan is het ‘in beeld brengen’ van gedetailleerde ervaringen uit vorige levens die leiden tot een geloof in reïncarnatie. Op deze wijze wordt inductie tot een typisch instrument van new age om een wisseling van paradigma tot stand te brengen. Een ander voorbeeld van inductie is om het woorddenken van de zogenaamde rechter hersenhelft terug te brengen tot beelddenken van de linker hersenhelft.