NUMEROLOGIE

letterlijk: de esoterische leer van de getallen

Volgens deze laatste leer is alles in de kosmos volgens vaste getallen geordend. Deze getallen hebben een eigen, diepe betekenis en staan onderling in bepaalde verhoudingen die ‘harmonie’ of ‘disharmonie’ betekenen. Het kennen van deze getalsverhoudingen is een belangrijke esoterische wetenschap. Men rekent zelfs met een studieduur van negen jaar! Het beheersen van de numerologie geeft een inzicht in de diepe re betekenis en het verborgen wezen van de schepping. Evenals de astrologie kan ook de numerologie op de makrokosmos (de natuur) en op de mikrokosmos (het individu) betrokken worden. Tegenwoordig neemt voor veel mensen de numerologie naast de horoscoop een aparte plaats in, maar als iemands vijand op de hoogte is van de getallen (en de kleuren, planeten, edelstenen) die bij iemand horen, wordt hij in staat geacht om diens leven ten goede of ten kwade te beïnvloeden!