PSYCHISCHE KRACHT

PSYCHISCHE KRACHT (PSI)

In de diepte van de menselijke ziel ligt een potentieel verborgen dat meestal ‘onbenut blijft, maar tegelijkertijd onbegrensd is. Bij dit ‘grote onbewuste’ vergeleken wordt ons verstand eigenlijk maar als iets tweederangs beschouwd, dat ons maar beperkt en gevangen houdt: er zijn immers veel meer mogelijkheden! Via bewustzijnstechnieken wordt nu het onbewuste toegankelijk gemaakt, waarmee die krachten worden ontsloten en dienstbaar gemaakt aan de verdere ontplooiing van de mens, bijvoorbeeld door iedere ziekte te bevelen onmiddellijk te verdwijnen! Met het aanboren van deze ‘psychic power’ komt men op het terrein van de ‘kosmo-methoden’, waarbij de menselijke kracht wordt aangesloten op de zogenaamde oerkracht, de sjakhti paht.

Wat betreft ‘Psi’ of Geesteskracht, geloven veel christenen en niet-christenen heel naïef, dat dit een invloed is van ‘God’. Zij maken geen onderscheid tussen het werk van de Heilige Geest en ‘ de krachten van demonen’ of de stomme afgoden. Hierdoor komen mensen ertoe om buiten de God en Vader van Jezus Christus om ‘geesteskracht’ te zoeken (1 Korintiërs 12:2). En dat terwijl toch in 1 Johannes 4:1 aan de christenen de opdracht wordt gegeven om niet iedere geest te vertrouwen, maar om de geesten te beproeven of zij uit God zijn.