RITEN/RITUELEN

RITEN/RITUELEN

Riten/Rituelen is afgeleid van de Indische term ‘rta’=  waarheid of recht. Het zijn heilige handelingen, zoals die in alle religies voorkomen en die in de loop van de tijd in de traditie van een stam of een religieuze gemeenschap vorm hebben gekregen, Het bestaan van riten wijst op een bij de mensen levend besef dat sommige (de meeste?) zaken slechts binnen een bepaalde cultische context kunnen worden verricht; hierdoor worden deze handelingen ‘sacraal’, dat wil zeggen boven het toevallige en profane gebeuren uitgetild. De meest bekende riten zijn de riten van passage of doorgangsriten: als iemand een nieuwe fase van zijn leven intreedt (bijvoorbeeld een nieuwe school, het huwelijk) dient te worden voldaan aan het hiervoor voorgeschreven ritueel.

Bij new age speelt het herontdekken van riten een grote rol bij het overzetten van allerlei menselijke terreinen, zoals onderwijs en wetenschap, van het Vissen-tijdperk naar het tijdperk van Aquarius. Dit gebeurt zelfs bij die takken van wetenschap die zich principieel afzetten tegen het bovennatuurlijke, met name de fysica, de informatica en de managementwetenschap, bijvoorbeeld in de cursussen of bij ‘astrologisch plannen’!