SCHAKELEN (in ’t Engels: Channeling)

Dit begrip wordt vrij algemeen in het newage denken gebruikt. Het gaat hierbij om het ‘schakelen’ van boodschappen van transcendente aard, dat wil zeggen van een gebied buiten het bereik der zintuigen. Voorbeelden van schakelen zijn het opvangen van boodschappen van geestengidsen, verheven meesters of transplanetarische wezens. De schakelaar is dus in feite medium:  ontvanger en zender van buitenaardse berichten, bijvoorbeeld van UFO-nauten. Deze boodschappen worden dikwijls als ‘waarschuwingen aan de mensheid’ doorgegeven en komen vaak over in niet-verbale vorm, zoals beelden, muziek of inzichten.