SUCCESDENKEN

SUCCESDENKEN

Een moderne vorm van positief denken, dat als het ware succes naar zich toetrekt. Hierbij wordt, door middel van energie (denken), invloed uitgeoefend op materie (omstandigheden) volgens het beginsel van de toverij. Als gevolg daarvan wordt de mens in staat gesteld de onbegrensde mogelijkheden te realiseren, die sluimerend in hem aanwezig zijn. Gesteld wordt dat iedereen die de zogenaamde succeswetten leert kennen en toepassen, zijn eigen toekomst kan bepalen zoals hij wil. Napoleon Hill schrijft dat ‘onzichtbare vrienden’ boven hem zweefden, die met de gewone zintuigen niet waarneembaar zijn, van wie hij deze succeswetten heeft geleerd. Bij new age wordt de formule van het succesdenken onder meer gebruikt om mensen te (be-) trekken in diverse vormen van netwerken.