brief aan de ouders

Dr. Lothar Gassmann richt zich in een open brief tot de ouders, waarin hij de verantwoordelijkheid voor de jonge mensen benadrukt.

Open brief aan ouders

En toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voorgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” (Mattheus 9: 36).
Lieve ouders,

Als je nu door de straten van onze steden en dorpen gaat, word je met ontferming bewogen.
Je ziet steeds vaker jongeren met een lege blik in de ogen, slordig haar, perverse sieraden en kapotte kleding. Al je hun naar hun hobby’s vraagt, krijg je te horen: disco’s, feesten, dansen en plezier maken. Steeds meer jongeren komen in de ban van alcohol, nicotine en andere drugs, van rock-, techno-, en hiphopmuziek, van frustratie, agressie, occultisme en seksuele ontucht. Het zijn mensen met ontwrichte gedachten die niet tot geloven in staat zijn (2Tim 3:8).

Waren ze nu altijd al zo? Nee, maar ze worden zo gemaakt – door invloeden in hun omgeving, vooral door slechte voorbeelden van bepaalde “jongerenbladen” in de muziekscene en in de massamedia, waar tegenwoordig geen taboes meer bestaan, maar waar naar het motto “alles is geoorloofd” gehandeld wordt. Hier groeit in een groot deel van onze maatschappij een generatie op die met God en met Zijn Woord niet of nauwelijks iets weet te beginnen, die van het reddende geloof ruw afgehouden of weer afgebracht wordt.

Deze mensen zijn verleid en in de strik van satan geraakt. Voor hun verleiders, of het nu bepaalde rocksterren en dj’s, schrijvers van occulte boeken en pornografische jongerentijdschriften of makers van tv- en radioprogramma’s zijn, geldt het woord van Jezus Christus: “Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee de mens, door wie de verleiding komt” (Mattheus 18: 6,7).
Voor degenen die verleid zijn, geldt echter: “En toen Jezus het volk zag, werd hij met ontferming over hen bewogen: daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”

Jezus veracht de mensen die nog ver weg zijn, jong of oud, niet. Hij weent om hen. Ze doen hem verdriet. Hij spreidt Zijn liefde over hen uit en nodigt hen op deze manier uit terug te komen van de verkeerde weg. Hij wil ook hun Redder en Verlosser zijn. Het heil en het eeuwige leven is ook voor hen. Jezus Christus zegt: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering” (Lucas 5: 31,32).

Wenen ook wij om de verlorenen, die nog ver van Christus leven? Zoeken we hen op? Vertellen we hun, dat er een vervuld leven mogelijk is, een leven ver van drugs en alle vormen van onreinheid en verslaving, een leven in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5: 22 e.v.). Leven we het hun voor?

Laten we creatief zijn omwille van de verlorenen, uit liefde. We hebben hun betere alternatieven te bieden:

  • een vervuld leven in Jezus Christus in plaats van frustratie, agressie en verslaving,
  • goede, geestelijke muziek, waarin de Heer geloofd en geprezen wordt in plaats van verstorende, afstompende en perverse en onreine ritmes die de gedachten manipuleren,
  • werkelijke, diepgaande liefde in het huwelijk, die zich geheel en uitsluitend aan de ander wil toewijden in plaats van seksuele uitspattingen en perversie, die geest, ziel en lichaam aantasten (denk bv. aan geslachtsziekten en aids),
  • een echt levensdoel, als je weet waar je vandaan komt, waar je heengaat en wie je dient (God)  in plaats van een zin- en doelloos bestaan en een van dag tot dag vegeteren,
  • een leven in gemeenschap met God en geloofsgenoten in wederzijdse liefde en behulpzaamheid in plaats van een geïsoleerd bestaan of een bestaan met gelijkgestemden aan de rand van agressiviteit en criminaliteit.

Jezus weent, want ze zijn als schapen die geen herder hebben. En eens waren wij allemaal ook zo. Maar de Heer heeft ons, terwijl wij nog midden in de wereld leven, door zijn liefde uit deze wereld getrokken, zodat wij Hem en elkaar in liefde kunnen dienen.

Laten wij ook degenen die nog ver van Hem zijn in liefde tot onze Heer en Heiland Jezus Christus leiden.

Jezus Christus is Heer!!

 

Dr. Lothar Gassmann

 

Deze brief is een uittreksel uit de brochure: “Onze kinderen en de tijdgeest. Wat komt op onze kinderen af, hoe kunnen we hen helpen?”