schoolkeus

Het eerste waarmee ouders al vroeg te maken krijgen, is het kiezen van de school voor hun kinderen. Zo’n keus bepaalt in belangrijke mate de levensloop van hun kind(eren), ook in geestelijk opzicht. Van tijd tot tijd bereikt ons het verzoek om te adviseren naar welke school christenouders hun kind het best/veiligst kunnen sturen. In […]

Vermeende parallel tussen evangelie en werk C.S. Lewis is misleidend.

  De laatste tijd wordt er veel gesproken over de boeken van C.S. Lewis vanwege het verschijnen van de film die gebaseerd is op de verhalen uit de boekenserie over Narnia. Dit artikel belicht enkele betekenisvolle citaten uit een aantal boeken van CS Lewis, om duidelijk te maken waar de inhoud en de bedoeling van […]

You never walk alone in the identity zone

In het begin van de negentiende eeuw was de school voor een belangrijk deel een verlengstuk van de opvoeding. Openbare scholen waren scholen met de Bijbel en Nederland was grotendeels een christelijke natie. Daarna veranderden de maatschappelijke opvattingen over onderwijs en opvoeding langzamerhand met als gevolg een jarenlange strijd om de positie en de doelen […]

yu-gi-oh

Terugkeer van de verdoemden uit de hel Bovenstaande tekst staat op een kaart van het nieuwe spel yu-gi-oh. Een nieuwe rage!! Moeders kopen voor hun kinderen speciaal chips van het merk Lays om dopjes te sparen voor dit spel. De geest van yu-gi-oh De kaarten dragen titels zoals “Uitwisseling van de Ziel”, “Ultiem Offer”, “Opgeroepen […]

Zorgbreedte

Activiteiten ter verbetering van het leerproces krijgen in toenemende mate te maken met aanbod vanuit een esoterische (occulte) achtergrond. Het is zaak om bij het vele aanbod kritisch te zijn. Steeds vaker komt het voor dat kinderen onhandelbaar zijn in de klas, of dat het gebrek aan concentratie normaal lesgeven bijna onmogelijk maakt. Daarvoor worden […]

WIENS KIND

Als mens worden wij allen biologisch verwekt en geboren. Uitzondering op deze regel is het eerste mensenpaar Adam en Eva. God schiep de eerste mens, Adam, naar Zijn beeld en gelijkenis. Diens lichaam formeerde God uit de aarde. God “bouwde” Eva uit Adam. De mens noemde zijn vrouw “Eva, omdat zij de moeder van alle […]

Wie wijsheid vindt, vindt het leven

Levenslessen uit het boek Spreuken: Geef leiding aan een jong mens. Algehele toewijding van het leven aan God. B&O magazine, december 2001, door ds. E.J. van de Linde, Almelo Opvoedingsdoel Het is tegenwoordig ‘in’ om overal doelen voor te formuleren. Ook in de opvoeding kom je dat tegen. Vandaag is een belangrijk opvoedingsdoel: opvoeden tot weerbare, […]

Wie voeden onze kinderen op?

Wie hebben de meeste invloed op de kinderen/jongeren: de formele opvoeders (gezin/kerk/school) of de informele opvoeders (leeftijdsgenoten en massamedia)? Enkele statistieken met verrassende conclusies en uitdagingen. B&O magazine, dec. 2003, door drs. R.H. Matzken Om te beginnen is daar het onderscheid tussen de formele opvoeders: gezin/kerk/school en de informele opvoeders: de peergroep (leeftijdsgenoten) en de media. Wanneer de puberteit […]

Beeldmateriaal voor kinderen

woensdag, 12 maart 2008 Verstaan wij wat onze kinderen zien? Lezing voor de ledenvergadering van B&O over het aanbieden van verantwoord beeldmateriaal aan kinderen, via tv internet en video’s. Tekst van de lezing die Hans van Dalen (EO kinderprogramma’s) hield op de ledenvergadering van Bijbel & Onderwijs op 15 juni te Amersfoort. Het beeld dat […]

VRAGEN OVER HARRY POTTER

Om te kunnen bepalen of de boeken van Harry Potter wel of niet de principes van hekserij weergeven, moeten we eerst vaststellen wat hekserij is. De Encyclopedia of Witches & Witchcraft zegt: “Hekserij is geen verenigd of samenhangend geheel. Het kent geen centraal gezag of centrale liturgie. De verschillende stromingen hebben alle hun eigen rituelen, filosofie […]