Wie hebben de meeste invloed op de kinderen/jongeren: de formele opvoeders (gezin/kerk/school) of de informele opvoeders (leeftijdsgenoten en massamedia)? Enkele statistieken met verrassende conclusies en uitdagingen. B&O magazine, dec. 2003, door drs. R.H. Matzken Om te beginnen is daar het onderscheid tussen de formele opvoeders: gezin/kerk/school en de informele opvoeders: de peergroep (leeftijdsgenoten) en de media. Wanneer de puberteit […]

Om te kunnen bepalen of de boeken van Harry Potter wel of niet de principes van hekserij weergeven, moeten we eerst vaststellen wat hekserij is. De Encyclopedia of Witches & Witchcraft zegt: “Hekserij is geen verenigd of samenhangend geheel. Het kent geen centraal gezag of centrale liturgie. De verschillende stromingen hebben alle hun eigen rituelen, filosofie […]

Beknopte kenmerken van antroposofisch onderwijs en of een christen hieraan kan deelnemen. Van tijd tot tijd bereikt ons het verzoek om informatie over Rudolf Steinerscholen. “Als bijbelgetrouwe christenen weten we dat er veel niet goed is in deze vorm van onderwijs. . . Graag zouden wij wat meer informatie ontvangen, speciaal vanuit het standpunt van […]

Iedereen heeft het over (het herstel van) waarden en normen. Dit document laat zien hoe de Bijbel de bron is van waarden en normen in onze samenleving; hoe deze waarden en normen worden opgebouwd en hoe dat in de praktijk wordt toegepast. Waarden en normen zijn weer bespreekbaar. Desastreuze ontwikkelingen binnen onze maatschappij vereisen een […]

Het begrip waarden is niet meer voor iedereen duidelijk. Wat voor de één waarden zijn, noemt de ander onwaarden, en omgekeerd. B&O geeft aan volgens welke bijbelse criteria waarden kunnen worden opgebouwd. Dit is een samenvatting van de toespraak die drs. J. J. Bakker op 11 juni 1998 hield voor de ledenvergadering van Bijbel & […]

Een cijfer voor de school? meer dan presteren alleen! Tegenwoordig ontvangen niet alleen leerlingen een cijfer op school, maar worden ook de scholen becijferd. B&O introduceert een ‘waardenwijzer’ voor de vakken in het voortgezet onderwijs, gericht op het overdragen van waarden en normen. B&O magazine feb. 1998, door drs. R.H. Matzken De Vereniging Bijbel & […]

Een pedagogische en levensbeschouwelijke beoordeling van de griezelboeken van Paul van Loon, toegespitst op de voorstellingen die in de ‘Griezelbus’ worden gegeven. Waarheen rijdt de Griezelbus, Griezelbus, Griezelbus (op de wijs van: Zeg, ken jij de mosselman?) Waarheen rijdt de Griezelbus, Griezelbus, Griezelbus Ja, waar gaat de Griezelbus naar toe met onze kind’ren? Hij rijdt […]

Vertaling van de bijdrage ‘What Literature shall we give our Children?’ tijdens het congres ‘Wereldbeeld en levensstijl–Wat laten wij onze kinderen na?’ in Yalta, De Krim, mei 2000 B&O magazine, door dr. Fawn Knight Alle kinderen houden van een goed verhaal. Wanneer we nadenken over wat we onze kinderen laten lezen, moeten we ons afvragen: Wat […]

Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode de Haan’, die effectief blijkt te zijn bij het behandelen van dyslexie en mogelijk ook bij het voorkomen ervan. over oorzaken en genezing van dyslexie Interview met drs W. de Haan, auteur van de bekende ‘Methode De Haan’, die effectief blijkt te zijn bij […]

Een oriëntatie op de wereldgodsdiensten voor het onderwijs in een multiculturele samenleving. door drs. R.H. Matzken, missioloog De discussie over de multiculturele samenleving is nog steeds/opnieuw in volle gang. De visie van Bijbel & Onderwijs op het geven van onderwijs in zo’n samenleving is dezelfde als bij de invoering van het vakgebied Wereldorientatie: Multicultureel JA, […]