RAGNAROCK
De ondergang van Gods volk:
‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6)
Inleiding
We lezen in Gods Woord over een toename van oorlogen en natuurrampen in de eindtijd (Matt 24:6,7). Menigeen zal opmerken dat oorlogen en natuurrampen tot het ‘normale’ patroon behoren van de nieuwsberichten van alledag. Tot dit ‘normale’ patroon opgeschrikt werd door de tsunami van december 2004. Met in één klap meer dan 200.000 doden. Soms slaat deze klap als een bom in ons persoonlijke leven in, als in onze directe familie slachtoffers te betreuren vallen. Toch lijkt een megaramp van dit kaliber ons allen, al is het maar een moment, stil te zetten.
Wat is er aan de hand?
De Toveracademie
De TOVERACADEMIE (de kinderboekenweek van 5-15 oktober 2005). We horen over magische boeken die voorgelezen gaan worden; natuurlijk wordt er ook ‘op speelse wijze wat geoefend’ (toverstafjes maken, toverspreuken opschrijven en uitproberen e.d.) Misschien raken we wel in een lacherige stemming, als we horen dat enkele scholen, om het een ‘echt tintje te geven’ voor de grap ook echte heksen willen uitnodigen. Geinig. Spannend. Dat wil je je kinderen toch niet onthouden?
Wat is er aan de hand, dat er christenen zijn die een christelijk tegenoffensief niet kunnen waarderen en zich er wellicht zelfs aan storen? Wat is er aan de hand als Gods Woord, dat zo duidelijk alles wat op het gebied van het occulte ligt verbiedt (Deut 18:10-12, Lev 19:31,20:27), niet meer voldoende is om elke christen te overtuigen?
Ja, dat er om ‘hardere bewijzen’ gevraagd wordt.
Terwijl een tsunami op geestelijk terrein zich vóór onze (open?) ogen aankondigt.
Ragnarok
RAGNAROK, een megaspektakelfestival met (40.000 vierkante meter) MUZIEK-SPIRITUALITEIT-MYSTIEK, in de Zeelandhallen (Goes, 17-19 juni 2005). [i]
Hier wordt het onmogelijke plotseling mogelijk, want er zal sprake zijn van een blij samenzijn van alle soorten mensen en geloofsovertuigingen, respect, tolerantie, genot, vrijheid, ruimdenkendheid (weg vooroordelen), een geweldig gevoel van eenheid.
Als je dat zo leest, wat kun je daar als christen dan tegen hebben? Organisator Walter Siepman merkt tegenover ongeruste christenen zelfs op, dat hij hun (strikte) waarden en normen respecteert, dat zij van harte welkom zijn (‘zondag is zelfs een soort gezinsdag, vaderdag’), dat er ook christelijke elementen in het festival zijn (in de vorm van christelijke boeken) en ‘Wat ik met Ragnarok wil, is, dat allerlei mensen met een mening gebroederlijk naast elkaar staan.’ [ii]
Wat is er aan de hand dat niet bij iedere christen direct de alarmbellen afgaan, als we een korte toets loslaten op deze tsunami?
Want dat is wat Gods Woord aan ons vraagt om te doen: ‘En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht’ (Ef 5:11,12).
Door deze toets zouden we er wel eens achter kunnen komen, dat als we niets doen, we straks nog veel meer dan 200.000 slachtoffers te betreuren hebben. Als wij willen blijven afwachten op nog meer bewijzen, zou het straks wel eens te laat kunnen zijn. Te laat voor veel kostbare kinderzielen die ongehinderd ter slachting worden geleid. Wie staat er voor hen op de bres?
Bijbelse toetssteen
Als we onze Bijbelse opdracht willen vervullen (’toetst alles, en behoudt alleen het goede’, 1 Thess 5:21), ons de ogen willen laten openen, zal vrij snel de dubbele bodem van al deze ‘onschuldige’ manifestaties in beeld komen. Dan ontdekken we plots dat er één is, die er alles aan gelegen is, dat diens plannen niet ontmaskerd worden. Dan zien we ineens het ware gezicht van dé initiator, die gespecialiseerd is in leugen, misleiding en moord (Joh 8:44, Op 12:9). Zijn plan is het zoveel mogelijk slachtoffers vast te laten lopen in een (occulte) fuik, waar je nooit meer uitkomt (tenzij en dan ook uitsluitend door ‘niemand anders dan Jezus alleen’). Onder het mom van ‘goddelijke verlichting’ laat hij je vier fases doorlopen:
1. INSTAPPEN,
2. VERKENNEN,
3. VERINNERLIJKEN,
4. VERWEZENLIJKEN.
In vier fasen naar “goddelijke verlichting”
In de eerste fase maakt iemand ‘vrijblijvend’ kennis met de occulte wereld (je staat nog aan de buitenrand van de TOVERACADEMIE of RAGNAROK).
In de tweede fase ga je je meer verdiepen in deze wereld, je spreekt er met mensen over ‘die verder zijn’, je leest er boeken over, het intrigeert en ‘boeit’ je. Je denken verandert geleidelijk aan (een ander paradigma, zie evenwel Rom 12:2).
In de derde fase laat je je inwijden (handoplegging, rituelen), ga je experimenteren (glaasje draaien, paranormale gaven en toverformules uitproberen: het blijkt nog te werken ook), je gaat ‘vrijblijvend’ naar een groep heel vriendelijke mensen (die zich heksen noemen). In deze fase ben je getransformeerd (occult ingewijd) en heeft een demonische macht vaste voet aan wal gekregen.
In de laatste fase (verwezenlijken) wil je anderen deelgenoot maken van je geweldige gedachtegoed (‘evangeliseren’: de hele wereld moet het weten). Je merkt ‘geleid’ te worden (door een ‘goede geest’, die zich soms zelfs ‘heilige geest’ laat noemen) tot ‘grotere opdrachten’: je hebt een speciale roeping namens de goede geestelijke wereld te werken aan een betere wereld, aan reiniging van ‘moeder aarde’ e.d. Stemmen kunnen soms oproepen tot ‘grotere offers’ (aan wie?): moord (op de Columbine High School, door jongeren die het spelletje DOOM hadden gespeeld)
Bij kinderen, die nog ‘een onbeschreven blad’ zijn, kan dit proces nog veel sneller verlopen. Bij kinderen van christenen wordt dit proces ook nog eens in de kaart gespeeld, daar waar kinderen niet meer echt in de vreze des Heren opgevoed worden (geen grenzen geleerd worden, Deut 6:4-9, Psalm 78:5-8, Spr 3:1-8,4:1-4,13:1,22:6)) en daar waar ouders geen zicht meer hebben op datgene waar hun kinderen zoal mee bezig zijn.
Soms begrijpen ouders er niets van, als hun kinderen plotseling last krijgen van depressies, onverklaarbare driftaanvallen, kinderstress, een proces van deformatie tot schepsels ‘die leven bij impulsen’ (zombies).
Wat is er aan de hand, als wij onze ogen sluiten voor de werkelijke vijand: de tsunami die ons huis overspoelde. Hoeveel bewijzen hebben we nog nodig? En hoever moet het nog komen voordat we ontwaken?
Eén wereldreligie
Want het gaat hard met de ‘onschuldige’ TOVERACADEMIE en RAGNAROK.
De duivel heeft haast (gaat rond als een brullende leeuw, 1 Petr. 5:8) veel argeloze kinderen (in een sneltreinvaart) in fase 3 en 4 te voeren. Hij krijgt de volle kans als we zijn bestaan en plannen ontkennen, als we niet meer bijbels willen toetsen en als we nog meer bewijzen willen. Van de duivel mogen ze in de TOVERACADEMIE graag en veel experimenteren met toverformules en paranormale krachten (witte magie om anderen te genezen of te zegenen, zwarte magie om lastige ouders of leerkrachten te vervloeken [natuurlijk noemt de duivel dit alles ‘goede krachten’ en wordt het woord ‘vervloeken’ veranderd in ‘positief beïnvloeden’) en in contact komen met echte heksen (‘zijn dat echt zo’n aardige mensen?’). Want hoe meer ze dat doen, hoe verder ze vast komen te zitten in zijn fuik.
Gods vijand vindt het prima: laat de kinderen (en volwassenen) maar hun hart ophalen in het ‘rijke aanbod’ van de RAGNAROK (voor ieder wat wils; Siepman merkt op: ‘Tevens hebben we een uitgebreid aanbod voor de allerkleinsten die op een speelse manier in aanraking komen met ruimdenkendheid’). Laat ze, liefst allen, een demonische inwijding ondergaan (door die zo aardige, vredelievende mensen, in werkelijkheid gezanten van de grote hoer van Babylon, Openbaring 16-18). Met iedereen die het terrein opkomt, weet de duivel wel raad.
Een occulte douche van meganiveau over elk hoofd door de fantastische samenwerking (in volledige eenheid) van heksen, sjamanen, waarzeggers, astrologen, reikimasters, spiritisten, paragnosten, chakrahealers, handlezers; een pandemonium overgoten met een rockfestival, beginnend met klankschalen, maar eindigend met opgezweepte ritmes en het optreden van deathmetal en heavy metal bands van de groepen ‘Demon’, ‘Death SS’, Goddess of desire, Desperation, Carpe Diem, een ‘Bal der duisternis’. Volop workshops, één ervan: ‘Ben jij een heks? Interesse? Hier kun je praten met jongeren met dezelfde interesses’. ‘Een grasveld met rituelen, meditaties, tipi’s, een heus heksencafé’ enzovoort. Siepman: ‘Na een of meer dagen zul je niet als hetzelfde mens het terrein afgaan…’
Gruwelijk, dat kostbare kinderzielen (maar ook van volwassenen) tijdens deze happenings voor onze ogen letterlijk kapot gemaakt worden. Rijpgemaakt voor satans eindtijdplan: een één-wereld-religie onder de bezielende leiding van de antichrist (wiens komst voor de deur staat). En we willen nog meer bewijzen.
Tot slot
Hoe kon en kan het zover komen? Hoe komt het dat de ene occulte vloedgolf  zonder enige weerstand op zijn weg te ondervinden lijkt te volgen op de andere? De apostel Paulus merkt op, dat vóór de komst van de antichrist eerst ‘de afval’ moet komen (onder de christenen, 2 Thess 2:3). En het is heel triest, maar waar, dat we midden in de afvalrace van de christenheid beland zijn (in de postchristelijke landen in Europa en Noord-Amerika). De duivel vindt in toenemende mate geen strobreed meer in de weg voor zijn verderfelijke werk: toenemende wereldgelijkvormigheid, zich niet meer onder het gezag van Gods Woord willen plaatsen (wetteloosheid, normloosheid), schrikbarende afname van Schriftkennis (“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”, Hosea 4:6), er gaat nog nauwelijks wervende kracht uit van het christendom…”Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet…Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…’ (Openb. 3:15-17).
Er is geen enkele reden tot roem en optimisme, maar voor iedere christen (ook voor mijzelf) tot diepe verootmoediging…(het is geenszins de bedoeling van deze overdenking te willen stellen, dat er helemaal niets gebeurt; er zijn Gode zij dank nog wakkere christenen; ik vrees –en ik hoop van harte dat ik er naast zit- voor de grootte van die groep).
We moeten als christenen dringend terug naar de Bijbel. Uitsluitend en alleen Gods Woord maakt ons weerbaar, waakzaam en nuchter en opent onze ogen in deze geestelijke oorlog, waarin we verwikkeld zijn, en waar meedogenloos slachtoffer op slachtoffer –kind op kind- valt (Heb 4:12-13,5:14, Ef 6:17, Rom 1:16-17, 1 Kor 1:18, 1 Petr 1:25, Psalm 119:105,130,160, Jes 55:11, Jer 23:29).
Met zijn Woord in de hand hebben we niet ‘nog meer bewijzen nodig’, maar staan we ‘ijzersterk’. Laat het niet zo zijn als eens Jeremia’s woorden aan een hardnekkig volk: ‘Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen niet luisteren’ (Jer 6:16).
Ter bemoediging moge tenslotte de volgende tekst dienen: ‘En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods, met dit merk: de Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid’ (2 Tim 2:19).

 


Er circuleert op dit moment (2005) bij C & A zelfs kinderkleding met satanistische opdrukken (‘Devil’, ‘I love satan’, een heus satanistenpentagram)!

GERAADPLEEGDE BRONNEN:

ND 11-6-2005: ‘SGP en CU bezorgd om occult festival in Goes.’
New Age Handboek, R. Matzken, Buijten & Schipperheijn, 1990, pag.19-21.
Het occulte is dichtbij, R. Matzken, A. Nijburg, V. Kerkhof, J. Groen en Zoon, 1990, pag.48-51,78,96-97,100.
Kind en occultisme, R. Matzken, A. Nijburg, Stichting Moria, 1990, o.a. pag.25-29.
Rijp en gifgroen, R. Matzken, A. Nijburg, J. Groen en Zoon, 1992, pag.18-19.
bijbelenonderwijs.nl, brief A. Nijburg: ‘Hoe nu verder?’
Het occulte is dichtbij, pag.51.
R. van der Ven (ex-natuurarts, kent uit ervaring de gruwelijkheden van de occulte wereld. Hij heeft hierover geschreven in het boek ‘Niemand anders dan Jezus alleen’, Buijten en Schipperheijn)
Naschrift van de auteur
Door Gods geweldige genade is het gebed van vele christenen in verband met het rockfestival Ragnarock verhoord. Er zijn slechts enkele honderden bezoekers gekomen en de organisator is failliet gegaan. Dit mag ons niet verleiden tot overmoed en de gedachte ‘dat het allemaal nog wel meevalt’. God heeft deze tsunami nog willen tegenhouden. Het feit blijft dat Toveracademie en Ragnarock voorboden zijn van DE GROTE TOVERACADEMIE EN RAGNAROCK, het Babylon van de antichrist, dat voor de deur staat.