School een plek van leren EN ontspannen?

De scholen zijn inmiddels weer geopend en dingen zijn anders geworden. Er is een tijd vóór en een tijd ná corona. Sommige kinderen zijn angstig geworden. Gelukkig stellen de meeste scholen het welzijn van de kinderen voorop in plaats van een eventuele opgelopen achterstand. Op sommige scholen worden yoga en mindfulness gebruikt om daarmee het welzijn van kinderen te verbeteren.

Ontspanningsoefeningen in de klas
Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontspanningsoefeningen van rustmoment in de klas.nl. “Rustmoment in de klas” bestaat uit talloze korte (ongeveer 5 minuten) ontspannende filmpjes die voor rust zouden moeten zorgen. Deze oefeningen kunnen ieder moment in de klas door de leerkracht zonder voorbereiding worden ingezet. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld tussen rekenen en taal door. Op zo’n wisselmoment wordt wel vaker een spelletje gedaan, zodat kinderen even kunnen bewegen en daar is niks mis mee. Als er sluipenderwijs  ”rustmomentjes” tussen de lessen door worden gedaan die niets anders zijn dan geleide fantasie of yoga, dan is het goed om aan de bel te trekken. Soms is het lastig om de bron van zo’n oefening te achterhalen, omdat leerkrachten deze ergens hebben gevonden op internet. Dat vraagt dus om een stukje onderscheidingsvermogen en oplettendheid van ouders.

Ontspanningsoefeningen als antwoord op stress
In deze crisisperiode is het goed mogelijk dat de behoefte om kinderen te helpen ontspannen groeit. De stichting ”Glimlach in je hoofd” is actief bezig om een bijdrage te leveren aan de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Hun doel is dat zij in 2025 alle Nederlandse scholieren kennis hebben laten maken met de kracht van het ‘rustendoortje’. Deze ‘rustendoortjes’ bestaan uit begeleide meditatie-oefeningen, waarmee kinderen en jongeren iedere dag een ‘shotje mindfulness’ binnen krijgen[1]. Vanuit dit concept van losse meditatie-oefeningen willen ze een volwaardig meditatie-programma voor kinderen van 6 – 18 jaar ontwikkelen. Dit programma zal actief worden gepromoot onder docenten op basis – en middelbare scholen. Stichting ”Glimlach in je hoofd” wordt gesteund en gepromoot door o.a. de stichting Kinderpostzegels. Zou het mogelijk kunnen zijn dat scholen net als een anti-pest beleid straks ook verplicht worden om een anti-stress beleid uit te voeren? Als het aan de stichting “Glimlach in je hoofd” ligt, is het klaslokaal van de toekomst: de plek van leren EN ontspannen. Als die wens uitkomt, dan is de gedachte aan een verplicht meditatieprogramma voor scholen niet zo ver gezocht.

Zie webshop.

Wie geeft rust?
Daarom is het belangrijk om ook in deze tijd, waarin ons hoofd misschien naar hele andere dingen staat toch nuchter en waakzaam te blijven. Als christenen hoeven we niet onze toevlucht te nemen tot yoga, mindfulness of andere vormen van Oosterse meditatie. Stichtingen zoals “Glimlach in je hoofd” hebben het goede met kinderen en jongeren voor en willen voorzien in de behoefte naar innerlijke ”rust”, maar helaas putten ze uit de verkeerde bron. Meditatie-oefeningen uit Oosterse religies zijn niet neutraal en hinderen kinderen om tot de Heere Jezus te komen. Hij heeft gezegd: ”Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen” (Luc 18:16) en ”Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven” (Mat 11:28). Christelijke scholen die meditatie-oefeningen uit Oosterse religies gebruiken, onder wat voor noemer dan ook, gaan voorbij aan deze opdracht uit de Bijbel. Ze zoeken daarmee een alternatief dat niet past bij hunchristelijke identiteit.

A. Poelstra

 

 

[1] Het projectplan van de stichting is te downloaden op hun website