Wat pesten veroorzaakt (2)

In deel 1, dat in het magazine van juni 2018 geplaatst is, is de akelige situatie op de basisschool beschreven. Jaar in jaar uit was het pesten aan de orde. In dit artikel wordt het wel en wee na de basisschool beschreven. 

Hoe het nu gaat

Mijn dochter zit nu in klas 2 van de middelbare school , waar het goed met haar gaat. Ze is naar een school gegaan waar niemand van haar oude klas in zit, maar daardoor wel een niveau lager voor haar kunnen. Een nieuwe start en ik hoop en bid nog dagelijks, dat ze nooit meer gepest gaat worden. Mijn dochter zal de basisschoolperiode altijd als een rugzakje bij haar dragen. Als moeder- dochter relatie hebben wij een sterke band opgebouwd en ik zal er altijd voor haar zijn. De Kanjertraining heeft voor mijn dochter helemaal niets positiefs gebracht. Tijdens deze trainingen werd mijn dochter altijd negatief in het daglicht gezet. Verder werd ze tijdens gym altijd als laatste gekozen, terwijl ze nu juist uitblinkt in gym en sport. De vervelende periode op de basisschool heeft haar flink beschadigd, ze heeft het vertrouwen in de medemens verloren en ze heeft een negatief zelfbeeld opgebouwd. Dagelijks ben ik ermee bezig om dit op te krikken door te zeggen dat ze er mag zijn en dat ik heel veel van haar houd. Ze gaat niet naar club en catechisatie van de kerk, want daar zal ze haar oude klasgenoten weer tegen komen. Haar zelfvertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen en het heeft een lange periode nodig om weer te herstellen.

De basisschooltijd

Het zou mooi zijn dat leerkrachten beter geschoold zouden worden in signalen opvangen van pestgedrag bij kinderen en hoe hiermee om te gaan. Elk kind hoort zich veilig te voelen op school en niet elk kind is hetzelfde. Ieder kind met respect behandelen, hoe hij of zij ook is. De basisschool is zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Of de Kanjertraining hier een positieve bijdrage in kan leveren, heb ik mijn vraagtekens bij. Er wordt een toneelstukje gespeeld bij deze training. Ieder kind heeft zijn/haar talenten die we nodig hebben om tot een mooie maatschappij te komen. Dit moet je de kinderen bij brengen en dat je ieder in zijn of haar eigenwaarde moet laten. De basisschool moet een veilige periode zijn, waar het kind tot ontplooiing kan komen om zo de basis te zijn voor de middelbare school en de verdere toekomst. In mijn geval is mijn dochter beschadigd en heeft ze nu een achterstand opgelopen. Maar ze is sterk en ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dankzij de juiste keuze voor een kleine middelbare school, waar wel iets aan het pesten wordt gedaan en naar ouders en leerlingen wordt geluisterd.

 

de moeder