Beeldende taal deel 4

Veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over de betekenis van alle woorden en symbolen die in het boek Openbaring worden gebruikt.

Beeldende taal (dl 4)

Veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over de betekenis van alle woorden en symbolen die in het boek Openbaring worden gebruikt. Sommigen noemen het zelfs een boek vol raadselen. Toch is het met de symbolen van Openbaring net als met de gelijkenissen van Jezus. Die werden aan Jezus’ volgelingen gegeven om duidelijk te maken waar het om ging.

Bij al die beeldende taal is het als met het verschil tussen een boek en een schilderij. Een boek heeft alleen maar woorden om uit te drukken wat de schrijver te zeggen heeft. Maar een schilder kan veel meer dan een schrijver, die maar over zesentwintig letters beschikt. Zo is het met de Bijbel ook. De Heilige Geest heeft Johannes zulke geweldige dingen laten zien, dat hij als het ware schrijver en schilder tegelijk moest zijn. In woorden heeft hij uitgedrukt wat hij heeft gezien en zo is dat wonderbare boek ‘Openbaring’ tot stand gekomen.