In de Bijbel wordt hier het woord `ban’ gebruikt, bijvoorbeeld `onder de ban liggen’. Toen iemand van de Israëlieten zich vergrepen had aan wat voor God bestemd was (het gebannene),

Ban (dl 3)

In de Bijbel wordt hier het woord `ban’ gebruikt, bijvoorbeeld `onder de ban liggen’. Toen iemand van de Israëlieten zich vergrepen had aan wat voor God bestemd was (het gebannene), viel de bescherming weg en kwamen het volk onder de ban te liggen. Nadat zij de zonde hadden weggedaan, werd de ban opgeheven en konden zij verdergaan.