Beproeving deel 2

De keerzijde van de verzoeking is de beproeving. Een verzoeking komt van de duivel die je ertoe brengt (jezelf en anderen) schade toebrengen door kwaad te doen. Verzoeking komt niet van God, beproeving wel.

Beproeving (dl 2)

De keerzijde van de verzoeking is de beproeving.
Een verzoeking komt van de duivel die je ertoe brengt (jezelf en anderen) schade toebrengen door kwaad te doen. Verzoeking komt niet van God, beproeving wel.

Soms laat God toe om je te leren Hem trouw te blijven, dan is het een beproeving of test.
Paulus zegt hierover: De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. God wil je dus sterk maken, zodat je weerstand kunt bieden en niet weerloos en willoos doet wat verkeerd is.