De naam David (in het Hebreeuws Dawied) betekent: lieveling of beminde. Toen zijn ouders hem deze naam gaven, wisten zij nog niet dat hij later `de man naar Gods hart’ genoemd zou worden (de beminde van God). David was geen mens zonder gebreken, maar hij had een heel andere instelling dan Saul.

David (dl 3)

De naam David (in het Hebreeuws Dawied) betekent: lieveling of beminde. Toen zijn ouders hem deze naam gaven, wisten zij nog niet dat hij later `de man naar Gods hart’ genoemd zou worden (de beminde van God). David was geen mens zonder gebreken, maar hij had een heel andere instelling dan Saul.
Saul wilde koste wat het kost zijn doel bereiken en was daarvoor zelfs bereid om Gods regels aan de kant te zetten. David wilde ook zijn doel bereiken, maar niet ten koste van Gods regels. Hij was ook degene die de reus Goliath versloeg.

David veroverde de burcht Jebus en bouwde de stad Jeruzalem. Alle vijanden werden overwonnen, hij ontving rijkdom en heerlijkheid en bovenal: God was in alles met hem. Maar ook dan blijven er gevaren op de loer liggen. David was een krijgsman die veel oorlogen voerde. Hij was een dichter van prachtige psalmen. Maar hij was ook een man die zijn hartstocht liet uitgaan naar een vrouw (Bathseba) die niet de zijne was. David had beter moeten weten, want daarmee ging hij in tegen de wetten van God.