De Bijbel in de Basis: methode beschrijving studiehuis

 

Godsdienstmethode voor het studiehuis in het voortgezet onderwijs.
Godsdienst voor het studiehuis
Voor de tweede fase was de methode De Bijbel in de Basis—Godsdienst voor het Studiehuis ontwikkeld. Deze sloot aan bij de drie delen voor de basisvorming en was speciaal ontwikkeld voor gebruik in het studiehuis.
Karakteristiek voor deze methode was de indeling naar thema’s, die elk weer uit hoofdstukken en korte paragrafen bestonden. In elk hoofdstuk kwamen opdrachten voor (er is geen apart werkboek). Literatuurverwijzingen stimuleerden de leerling tot verder onderzoek. Achterin elk deel stond een register van termen.

Vooral met deel 4B werden minder bekende delen van het Nieuwe Testament behandeld. Daarbij werd ook de kerkgeschiedenis in vogelvlucht behandeld, die de meeste leerlingen anders niet zouden tegenkomen.

Deel 4A. Ontstaan van het christendom Deel 4B. Voortgang van het christendom
I De eerste christenen
Erbij horen
II Over de hele wereld
Communiceren: je blik verruimen
III Bouwstenen van het christendom
Leven in relaties
IV Tegenstand en verleiding
Kosmische machten en krachten
V Geschiedenis van de kerk
Waarheid en tolerantie
VI Perspectief op de toekomst
Op weg naar de nieuwe aarde

Ook bij de delen 4A/B was een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

Na enkele jaren ervaring met het studiehuis is overwogen om de meest actuele thema’s als losse katernen beschikbaar te stellen.
Uit de jaarlijkse gebruikersdagen bleek echter een grotere behoefte aan katernen over andere thema’s. Daarom wordt hieraan voorrang gegeven.
Het eerste katern is Waarden en normen en het tweede heet Islam en christendom.Beide katernen kunnen bij Bijbel & Onderwijs besteld worden (info@bijbelenonderwijs.nl).