Gelijkenissen van het Koninkrijk deel 2

Jezus’ boodschap was ‘Het Koninkrijk van God’. Daarom beginnen veel gelijkenissen als volgt: “Het Koninkrijk van God is als . . .” In Mattheüs 13 staan er zeven:


Gelijkenissen van het Koninkrijk (dl 2)

Jezus’ boodschap was ‘Het Koninkrijk van God’. Daarom beginnen veel gelijkenissen als volgt: “Het Koninkrijk van God is als . . .” In Mattheüs 13 staan er zeven:

1. de gelijkenis van de zaaier

2. de gelijkenis van het goede en slechte zaad

3. de gelijkenis van het mosterdzaad

4. de gelijkenis van het zuurdeeg

5. de gelijkenis van de schat in de akker

6. de gelijkenis van de kostbare parel

7. de gelijkenis van het sleepnet.

Alle gelijkenissen gaan over de verborgenheid van het Koninkrijk in deze wereld. Nergens worden de christenen opgeroepen om het Koninkrijk zelf te vestigen, zeker niet met geweld! Wel spreken ze van de keuzes die de mensen maken en de scheiding aan het eind der tijden

De meeste gelijkenissen komen in paren van twee. Hier volgt de toelichting van zo’n paar.

De schat in de akker en de kostbare parel
Omdat het Koninkrijk van God verborgen is, moet het ontdekt worden. Wie het vindt, wordt geweldig blij en heeft er alles voor over. Dat wordt uitgelegd in twee gelijkenissen:
– over iemand die na het ontdekken van een schat al zijn bezit verkoopt om de akker (waarin de schat ligt) te kunnen kopen;
– over een parelhandelaar die de parel van zijn leven ziet en alle andere parels verkoopt om die ene te kopen.