Johannes de Doper wordt ook wel de heraut van de Koning genoemd. Want een heraut gaat voor de koning uit en waarschuwt de mensen dat de koning eraan komt.

Heraut (dl 2)

Johannes de Doper wordt ook wel de heraut van de Koning genoemd. Want een heraut gaat voor de koning uit en waarschuwt de mensen dat de koning eraan komt.

De heraut is de mond of de stem van de koning. Wie niet deed wat hij verkondigde, kreeg met de koning te doen. Zo was Mozes de stem van God voor Farao en waren de profeten als de mond van God voor Israël.
Het woord `heraut’ is afgeleid van het Griekse kèrux en betekent prediker. Hij verkondigt de boodschap van iemand anders en zegt de mensen namens de koning een boodschap aan: een goede tijding of een slechte tijding. Hij roept iedereen bij elkaar door te blazen op zijn trompet of bazuin. In Nederland roepen de kerkklokken de mensen op te gaan luisteren naar de voorlezing en uitleg van de boodschap van God uit de Bijbel.