Jeremia deel 3

De profeet Jeremia woonde in een dorpje niet ver van Jeruzalem, Anathoth. Het is de plaats waar verbannen priesters moesten leven.

Jeremia (dl 3)

De profeet Jeremia woonde in een dorpje niet ver van Jeruzalem, Anathoth. Het is de plaats waar verbannen priesters moesten leven. Jeremia leefde wat later dan Jesaja en heeft de tijd meegemaakt dat Jeruzalem werd ingenomen en verwoest door Nebukadnezer, de legendarische koning van Babel.

Jeremia gold als onheilsprofeet, want hij durft tegen de koning te zeggen dat hij zich aan de belegeraars moet overgeven. Maar nadat Gods oordeel is voltrokken, mag hij van God over een nieuwe toekomst spreken:
– de ballingschap niet eindeloos. Nog voordat de ballingschap begint, weet Jeremia precies te zeggen hoelang die zal duren: zeventig jaar.
– in Babel moeten de mensen werken aan het welzijn van het nieuwe land, want als daar voorspoed is, zullen zij in die voorspoed delen.
– na de ballingschap zal Juda opnieuw bevolkt zal worden door teruggekeerde Joden.
– eenmaal zal de Messias komen. Dan zal God een nieuw verbond sluiten met zijn volk en zal er een volmaakte nakomeling van David optreden, een rechtvaardige koning die God zal geven. Hij zal heten HERE, onze gerechtigheid.