Johannes de Doper deel 2

Toen Johannes volwassen was, ging hij in de woestijn wonen, en bereidde zich voor op de boodschap die hij aan de mensen te brengen had.

Johannes de Doper (dl 2)

Toen Johannes volwassen was, ging hij in de woestijn wonen, en bereidde zich voor op de boodschap die hij aan de mensen te brengen had. Toen de tijd gekomen was dat God de boodschap aan alle mensen bekend wilde maken, kwamen de mensen als vanzelf naar hem toe. Ze kwamen overal vandaan: uit Jeruzalem, uit geheel Judea en uit de hele Jordaanstreek.

Johannes zei niet wat de mensen graag wilden horen, maar hij riep eenvoudig: “Mensen, keer terug God, want het Koninkrijk van de hemelen komt eraan. De Messias zal spoedig komen. Leef voortaan zoals Hij dat wil. Jullie weten best wat Hij bedoelt.”

Toen de mensen de woorden van Johannes hoorden, begrepen zij: dit is de waarheid. Zij kregen berouw over hun zonden en lieten zich dopen in de Jordaan. Toen wisten zij dat hun zonden waren vergeven. Vaak bleven ze nog een tijdje bij hem om zijn onderwijs te volgen. Zo maakten zij zich klaar voor de komende Messias.