Zendingsbevel deel 2

Na zijn opstanding gaf Jezus Zijn discipelen een belangrijke opdracht. Zij moesten het Evangelie in de hele wereld bekend maken.

Zendingsbevel (dl 2)

Na zijn opstanding gaf Jezus Zijn discipelen een belangrijke opdracht. Zij moesten het Evangelie in de hele wereld bekend maken. Zij zouden naar alle mensen op de aarde gaan om alle mensen die ernaar wilden luisteren, tot discipelen van Jezus te maken. Jezus deed dat met de woorden: “God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van : Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voleinding der wereld,” zie Matt. 28:18-20.