Koningen van Israel deel 3

donderdag, 13 maart 2008

 

Na de periode van de richters kwamen de koningen van Isra?l. In de zes boeken van Samu?l, Koningen en Kronieken staan hun goede en hun slechte daden, en dus ook hun goede en hun slechte eigenschappen, helder beschreven. Dat is heel uniek.

Koningen van Isra?l (dl 3)

Na de periode van de richters kwamen de koningen van Isra?l. In de zes boeken van Samu?l, Koningen en Kronieken staan hun goede en hun slechte daden, en dus ook hun goede en hun slechte eigenschappen, helder beschreven. Dat is heel uniek. Meestal is een boek over een koning vleiend voor die koning of juist voor zijn tegenstanders. Maar de profetische schrijvers waren geen vleiers, zij noteerden wat ze zagen en hoorden.
De eerste koning, Saul, liet het land in een chaos achter. Onder zijn opvolgers David en Salomo steeg de ster van het koningschap steeds hoger totdat het ten slotte een vallende ster werd. Omdat het koningschap zo hoog gestegen was, was de val daarna ook zo diep.

Vaak zit er achter de gebeurtenissen en verhalen in de Bijbel een diepere betekenis. Zo leer je uit de goede eigenschappen van de koningen iets van het koninklijk karakter van de Messias kennen. Dat is bijvoorbeeld zo met het herderschap van David en de wijsheid van Salomo. Dat zijn eigenschappen die bij de Messias horen en die verwezen lang van tevoren naar Jezus Christus, de grote Koning Die eenmaal zou komen.