De Protestantse kerken komen voort uit de Hervorming of Reformatie.

Protestant (dl 4)

De Protestantse kerken komen voort uit de Hervorming of Reformatie.

De oorspronkelijke betekenis van de term pro-testare is: getuigen voor (de waarheid).
Pas hiervan afgeleid komt de tweede betekenis: protest aantekenen tegen al wat tegen de waarheid ingaat, zoals Luther dat deed toen hij zijn 95 stellingen timmerde aan de slotkapel van Wittenberg in Duitsland.

De belangrijkste Protestantse kerken in Nederland zijn
– De Nederlands Hervormde kerk, vanouds de ‘volkskerk’
– De Gereformeerde kerken: Christelijk, Synodaal, Vrijgemaakt en Nederlands
– De Gereformeerde gemeenten, die uitgaan van de theocratie-gedachte.