Opname van de Gemeente

De opname of wegrukking van de Gemeente van Jezus Christus is een geheimenis dat aan Paulus werd geopenbaard. Wij geven dit met de woorden van Paulus weer:

Opname van de Gemeente (dl 4)

De opname of wegrukking van de Gemeente van Jezus Christus is een geheimenis dat aan Paulus werd geopenbaard. Wij geven dit met de woorden van Paulus weer:

“Wat wij hier zeggen, is het woord van de Here: Wij die bij de terugkeer van de Here nog leven, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het bevel klinkt, als een aartsengel zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.”1 Thessalonisenzen 4:15-18