Opgaan naar Jeruzalem

Een bekend Joods woord is Aliya. Het betekent `opgaan’, dat wil zeggen: opgaan naar Jeruzalem.

Opgaan naar Jeruzalem (dl 2)

Een bekend Joods woord is Aliya. Het betekent `opgaan’, dat wil zeggen: opgaan naar Jeruzalem. De pelgrims (de Joden die de feesten komen vieren en ver moesten reizen) moesten altijd omhoog om in Jeruzalem te komen. Wanneer zij gingen over de laatste heuvels, zagen zij de stad liggen, gebouwd op een heuvel en met een hoge stadsmuur er omheen. Het tempelcomplex rees ver boven de stadsmuur uit: een wit gebouw met gouden daken. Daar zijn veel liederen over geschreven, zoals psalm 48, die als volgt begint:
Machtig is de Heer, onze God.
In zijn stad moet iedereen Hem eren.
Prachtig verheft zich Sion,
een vreugde voor de hele wereld,
die machtige berg daar in het noorden,
de stad van de grote Koning
.”

Ook toen alle Joden uit het land waren verdreven en onder alle volken verstrooid, riepen ze elkaar al die eeuwen elk jaar weer toe: “Volgend jaar in Jeruzalem!”