Abram – door God geroepen

In Genesis 12 gebeurt er iets nieuws in de geschiedenis. Het gaat om een heel nieuw volk, Israël, dat zal voortkomen uit één man: Abraham, die toen nog Abram heette.Met Abram wilde God een volk op aarde brengen dat Hem kende. Abram – door God geroepen (dl 1) In Genesis 12 gebeurt er iets nieuws […]

Abram – Gods verbond

Toen Abram en Saraï al tien jaar in het beloofde land woonden, kwam God naar Abram toe en sloot een verbond met hem en met zijn nageslacht. Dat zou zo talrijk worden als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Abram – Gods verbond (dl 1) Toen Abram en Saraï al […]

Adam en Eva

Adam en Eva waren de eerste mensen die God heeft geschapen. God vormde de mens uit aardstof, daarom heette hij Adam. Hij blies zijn adem of geest in hem en daardoor werd hij een levende ziel. Adam en Eva (dl 1) Adam en Eva waren de eerste mensen die God heeft geschapen. God vormde de […]

Advent deel 2

Advent is een Latijns woord dat betekent: KOMST. Meestal wordt het gebruikt voor verwachting, uitzien naar de komst van een belangrijk persoon. Advent (dl 2) Advent is een Latijns woord dat betekent: KOMST. Meestal wordt het gebruikt voor verwachting, uitzien naar de komst van een belangrijk persoon. Dan kwam er eerst een heraut die de […]

Afgoden deel 3

In de tijd na Salomo staan de vreemde goden centraal. Steeds opnieuw lees je dat de Israëlieten de zegeningen van de HERE vergaten en de dienst van God inruilden voor de verering van beelden van hout en steeën. Afgoden (dl 3) In de tijd na Salomo staan de vreemde goden centraal. Steeds opnieuw lees je […]

Ambten of functies deel 4

Wanneer Paulus ergens een gemeente had gesticht, vertrok hij na enige tijd om ergens anders weer een nieuwe gemeente te stichten. Ambten of functies (dl 4) Wanneer Paulus ergens een gemeente had gesticht, vertrok hij na enige tijd om ergens anders weer een nieuwe gemeente te stichten. Een gemeente die hij achterliet, bleef krachtig doordat […]

Antichrist deel 4

De Bijbel spreekt op twee manieren over ‘de antichrist’. Sommige vertalingen spreken over de zoon des verderfs, of de wetteloze. Het boek Openbaring spreekt over hem als ‘Het Beest’. Antichrist (dl 4) De Bijbel spreekt op twee manieren over ‘de antichrist’. Sommige vertalingen spreken over de zoon des verderfs, of de wetteloze. Het boek Openbaring […]

Antisemitisme deel 3

Antisemitisme is er altijd geweest. Het is gericht tegen de joden, die onder de volken altijd als vreemdelingen werden beschouwd. Antisemitisme (dl 3) Antisemitisme is er altijd geweest. Het is gericht tegen de joden, die onder de volken altijd als vreemdelingen werden beschouwd. Daarin stonden zij niet alleen, want ook anderen hebben geleden onder angst […]

Apocrief

De boeken die in de oudheid niet tot de canon behoorden maar wel werden gelezen, zijn de apocriefe boeken, verborgen of geheime boeken. Apocrief (dl 1) De boeken die in de oudheid niet tot de canon behoorden maar wel werden gelezen, zijn deapocriefe boeken, verborgen of geheime boeken. Hiermee wordt aangegeven dat men niet wist door […]

Apologieën deel 4

In de loop van de tweede eeuw begon men de christenen ook met geschriften te bestrijden. Omstreeks 180 schreef de filosoof Celsus zijn `ware leer’ tegen het christelijk geloof. Daarin wordt het christendom verklaard uit bedrog van Jezus en zijn eerste aanhangers. Apologieën deel 4 In de loop van de tweede eeuw begon men de […]