Apostelen deel 2

Toen de discipelen een tijd bij Jezus geweest waren, kwam het moment dat Hij hen uitzond om als apostelen, boodschappers twee aan twee de boodschap van het Koninkrijk bekend te maken met de woorden: “Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.” Apostelen (dl 2) Toen de discipelen […]

Apostolische geloofsbelijdenis deel 4

De Apostolische geloofsbelijdenis is de bekendste belijdenis van het christelijk geloof en luidt als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (dl 4) De Apostolische geloofsbelijdenis is de bekendste belijdenis van het christelijk geloof en luidt als volgt: 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren […]

Calvijn deel 4

Johannes Calvijn werd in 1509 geboren in Noyon, het Noorden van Frankrijk. In 1536 publiceerde hij voor het eerst zijn grote werk ‘Institutie van de Christelijke Religie.’ Calvijn (dl 4) Johannes Calvijn werd in 1509 geboren in Noyon, het Noorden van Frankrijk. In 1536 publiceerde hij voor het eerst zijn grote werk ‘Institutie van de […]

Canoniek delen 1,2

In de Bijbel is God aan het Woord. Daardoor heeft de Bijbel gezag en wordt hij `Gods Woord’ genoemd. Canoniek (dln 1, 2) In de Bijbel is God aan het Woord. Daardoor heeft de Bijbel gezag en wordt hij `Gods Woord’ genoemd. Dat komt doordat de Heilige Geest de bijbelschrijvers heeft geleid en geïnspireerd bij […]

Christelijke feesten deel 4

De cyclus van deze feesten wordt ook wel het kerkelijk jaar genoemd. Dat begint één maand eerder dan het kalenderjaar, namelijk met Advent: Christelijke feesten (dl 4) De cyclus van deze feesten wordt ook wel het kerkelijk jaar genoemd. Dat begint één maand eerder dan het kalenderjaar, namelijk met Advent: december maart/april mei mei/juni Advent […]

Diaken deel 4

Een diaken is iemand die dient (diakonos is Grieks voor dienaar, helper). De eerste diaken waarvan we lezen in het Nieuwe Testament is Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest. Diaken (dl 4) Een diaken is iemand die dient (diakonos is Grieks voor dienaar, helper). De eerste diaken waarvan we lezen in het Nieuwe […]

Dialoog deel 4

Letterlijk betekent dialoog: doordringen, tot de kern van de zaak komen. Dit gebeurt als gesprek of tweespraak, waarbij de één net zo goed aan het woord is als de ander. Dialoog (dl 4) Letterlijk betekent dialoog: doordringen, tot de kern van de zaak komen. Dit gebeurt als gesprek of tweespraak, waarbij de één net zo […]

Diaspora of verstrooiing deel 3

In de tijd van de Koningen waren de Israelieten opgedeeld in een Noordrijk (Israël) en een Zuidrijk (Juda). Diaspora of verstrooiing (dl 3) In de tijd van de Koningen waren de Israelieten opgedeeld in een Noordrijk (Israël) en een Zuidrijk (Juda). In het Noordrijk had men weinig interesse in de dienst van de God van […]

Discipelen deel 2

In dit woord herken je het woord ‘discipline’, dat houdt in: aanvaarden van correctie en afzien van zaken die er minder toe doen. Discipelen (dl 2) In dit woord herken je het woord ‘discipline’, dat houdt in: aanvaarden van correctie en afzien van zaken die er minder toe doen. Tijdens zijn leven had Jezus twaalf […]

Discriminatie deel 2

Jezus liet zich niet leiden door vooroordelen over geslacht, ras of taal. Hij weet dat al die verschillen maar bijzaak zijn. Discriminatie (dl 2) Jezus liet zich niet leiden door vooroordelen over geslacht, ras of taal. Hij weet dat al die verschillen maar bijzaak zijn. Achter die buitenkant zit een mens met dezelfde vragen en […]