Babel, Babylon – toren van deel 1

Het verhaal van de torenbouw van Babel kun je van twee verschillende kanten bezien. Babel of Bijbel. Het scheelt maar één klank, maar het is een wereld van verschil! Babel, Babylon – toren van (dl 1) Het verhaal van de torenbouw van Babel kun je van twee verschillende kanten bezien. Babel of Bijbel. Het scheelt […]

Ballingschap deel 3

Het volk van Judea, of wat daarvan over is, wordt weggevoerd en leeft zeventig jaar in gevangenschap in Babel. Ballingschap (dl 3) Het volk van Judea, of wat daarvan over is, wordt weggevoerd en leeft zeventig jaar in gevangenschap in Babel. De profeten Jesaja en Jeremia leefden vóór de ballingschap en Ezechiël en Daniël leefden […]

ban deel 3

In de Bijbel wordt hier het woord `ban’ gebruikt, bijvoorbeeld `onder de ban liggen’. Toen iemand van de Israëlieten zich vergrepen had aan wat voor God bestemd was (het gebannene), Ban (dl 3) In de Bijbel wordt hier het woord `ban’ gebruikt, bijvoorbeeld `onder de ban liggen’. Toen iemand van de Israëlieten zich vergrepen had […]

Beeldende taal deel 4

Veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over de betekenis van alle woorden en symbolen die in het boek Openbaring worden gebruikt. Beeldende taal (dl 4) Veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over de betekenis van alle woorden en symbolen die in het boek Openbaring worden gebruikt. Sommigen noemen het zelfs een boek vol […]

Begrafenis van Jezus deel 2

Voor zonsondergang moet er nog heel wat gebeuren, want morgen is het grote Feest. Op de heuvel Golgotha moeten de mensen van het kruis worden gehaald, want voor de komende Grote Sabbat moeten alle lijken begraven zijn. Begrafenis van Jezus (dl 2) Voor zonsondergang moet er nog heel wat gebeuren, want morgen is het grote […]

Beproeving deel 2

De keerzijde van de verzoeking is de beproeving. Een verzoeking komt van de duivel die je ertoe brengt (jezelf en anderen) schade toebrengen door kwaad te doen. Verzoeking komt niet van God, beproeving wel. Beproeving (dl 2) De keerzijde van de verzoeking is de beproeving. Een verzoeking komt van de duivel die je ertoe brengt […]

Bijbel

Het woord `Bijbel’ komt van het Griekse woord biblia, dat is het meervoud van biblion of boekrol. Bijbel (dl 1) Het woord `Bijbel’ komt van het Griekse woord biblia, dat is het meervoud van biblion of boekrol. Het woord Bijbel betekent dus: boekrollen, boeken. In Byblos (Libanon) werden veel papyrusrollen aangevoerd vanuit Egypte en over het Midden-Oosten verspreid. […]

Ark van het verbond

In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. Dat was een houten kist die met goud was overtrokken. Ark van het verbond (dl 1) In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. Dat was een houten kist die met goud was overtrokken. Op die kist lag een verzoendeksel van massief goud […]

Apostolische gemeente deel 4

De eerste christenen kwamen uit minstens zestien verschillende landen maar vormden een hechte gemeenschap. Apostolische gemeente (dl 4) De eerste christenen kwamen uit minstens zestien verschillende landen maar vormden een hechte gemeenschap. Er waren vier dingen kenmerkend voor deze eerste gemeente en deze gelden nog steeds: 1. Het onderwijs van de apostelen. In de brieven van […]

Abrahams zonen: Ismaël en Isaäk

Abraham en Sara tot eindelijk hun zoon werd geboren. Zo kwam Abraham ertoe, op advies van Sara, om een kind te verwekken bij haar slavin Hagar: Ismaël, dat betekent`God hoort’. God zag naar Hagar om en vijftien jaar later hoorde Hij naar Ismaël toen zijn moeder met hem naar de woestijn werd gestuurd. Abrahams zonen: […]