Sacramenten deel 4

De Bijbel noemt Doop en Avondmaal als inzettingen voor de christelijke gemeente.

Sacramenten (dl 4)

De Bijbel noemt Doop en Avondmaal als inzettingen voor de christelijke gemeente.

In de Rooms-katholieke kerk worden deze gezien als sacramenten, waarmee de kerk namens Christus op aarde het heil aan de gelovigen toedient. De Rooms-katholieken kennen zeven sacramenten, de Protestanten maar twee: doop en avondmaal.

De Protestantse kerken gebruiken de sacramenten of inzettingen als bevestiging van het heil, dat volgens de leer der Reformatie door het geloof wordt toegeëigend.