Leviticus deel 1

Dit ‘Boek van de Levieten’ bevat allerlei voorschriften voor het priesterschap, bepalingen voor de eredienst in Israël en regels voor de samenleving van het volk.

Leviticus (dl 1)

Dit ‘Boek van de Levieten’ bevat allerlei voorschriften voor het priesterschap, bepalingen voor de eredienst in Israël en regels voor de samenleving van het volk.