Het Hebreeuwse woord voor `Wet’ is `Torah’, dat betekent `duiding’, dat is: alle dingen hun plaats geven, leren wat ze betekenen. Andere woorden zijn:

Torah (dl 1)

Het Hebreeuwse woord voor `Wet’ is `Torah’, dat betekent `duiding’, dat is: alle dingen hun plaats geven, leren wat ze betekenen. Andere woorden zijn:
– (onder)`wijzing’, dat is je stellen onder het Woord, de wijsheid van God
– (onder)`richting’, dat is gaan inzien wat God `recht’ vindt en wat `onrecht’.

De TORAH bestaat uit vijf boeken. Samen vormen zij de Wet van Mozes. Deze vijf boeken zijn het fundament van de joodse religie. Ze zijn door Mozes gegeven en zijn ook de eerste vijf boeken van het Oude Testament en heten:

Genesis (Wording).

Exodus (Uittocht)

Leviticus (Boek van de Levieten)

Numeri (Aantallen)

Deuteronomium (Tweede Wet)