Wedergeboorte deel 2

Voor iedere Jood gold het dienen van God als het belangrijkste in het leven. Als je leefde volgens de wet van Mozes was je een rechtvaardige. David noemde dit in Psalm 24 en in de Bergrede verwees Jezus ook naar die gerechtigheid.

Wedergeboorte (dl 2)

Voor iedere Jood gold het dienen van God als het belangrijkste in het leven. Als je leefde volgens de wet van Mozes was je een rechtvaardige. David noemde dit in Psalm 24 en in de Bergrede verwees Jezus ook naar die gerechtigheid.

Als leraar van Israël wist Nicodemus heel goed dat niemand kan voldoen aan de rechtvaardigheid die God eist. Altijd ontbreekt er wel wat aan en daarom is er iets heel anders nodig: een verandering van het hart, van gezindheid. Dat is heel ingrijpend en te vergelijken met een geboorte, een geestelijke geboorte.

Jezus zei tegen Nicodemus: “Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet zien, en ook niet binnengaan.” Hij was naar Jezus toe gegaan om met Hem een vertrouwelijk gesprek te hebben en zo van Hem te leren. Toen legde Jezus uit: iedereen die zó naar Hem toekomt, ontvangt het eeuwige leven, als een geschenk van God. Later, toen Jezus was gekruisigd en gestorven, schaamde Nicodemus zich niet om zich een volgeling van Jezus te noemen.