zending deel 4

Zending of Missie is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus in gebieden waar dit Evangelie nog (grotendeels) onbekend is (het verkondigen van die boodschap in eigen land heet Evangelisatie).

Zending (dl 4)

Zending of Missie is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus in gebieden waar dit Evangelie nog (grotendeels) onbekend is (het verkondigen van die boodschap in eigen land heet Evangelisatie). Hiermee geven de zendelingen en de kerkelijke gemeenten die hen uitzenden gevolg aan het zendingsbevel van Jezus uit Matt. 28:18-22.

Bij zending gaat het nadrukkelijk om de verkondiging van de Naam van Jezus, het stichten van christelijke gemeenten, het vertalen van de Bijbel en het opleiden van nationale mensen.