Bijbel of Koran/De vraag naar de waarheid

door Els Nannen

Een boek dat in juni 2010 is uitgekomen. Op de achterzijde staat:

In Duitsland wordt al jaren tegen nieuwbouw van moskeeën geprotesteerd. In het referendum van november 2009 in Zwitserland werd nieuwbouw van minaretten door de bevolking afgewezen. Erdogan, nu premier van Turkije, noemde enkele jaren geleden in Keulen minaretten ‘bajonetten van de islam’. Velen maken zich zorgen, ook over de lichaamsbedekking (zgn. hoofddoekje) van de moslima’s. Zijn de zorgen overbodig of reëel? Zou een ‘Abrahamitische oecumene’ een optie zijn of een evangelieverkondiging, aangepast aan de islam?

In dit boek worden vooral diverse leringen van deze antitrinitarische, antichristelijke, antisemitische en tevens politieke religie puntsgewijs en gedocumenteerd besproken. Zendelingen die in islamitische landen werken en de Arabische taal beheersen, hebben deskundige informatie verstrekt. De bronnen van de islam, zoals Koran, sharia, Hadith en soenna, komen aan de orde. Bovenal worden de namen van de islamitische Allah en ‘Isa taalkundig geanalyseerd en inhoudelijk met de Bijbelse God en Jezus Christus vergeleken.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Inleiding

Het Arabische woord islam

Het Arabische woord Allah en zijn geestelijke betekenis

I De islam – de enige postchristelijke wereldreligie

II De islam – een antitrinitarische wereldreligie

Het Godsbeeld van de Koran

2.1 De Allah van de Koran – een andere god

2.2. De Heilige Geest volgens de Koran – een geschapen geest van deze Allah

III De islam – een antichristelijke wereldreligie

3.1. Mohammed en christenen in zijn omgeving

3.2. Jezus Christus, de Here – ‘geen andere Naam gegeven’ (Hnd 4:12)

3.3. De ‘Isa in de Islam – de Koraanse Jezus (2 Kor 1:4)

3.4. ‘Isa in Koranvertalingen

IV De islam – een uitgesproken antisemitische wereldreligie

Islamitisch rechtsgevoel

V De islam – een wetsreligie

De vijf verplichtingen – pijlers van de islam

VI De islam – een politieke wereldreligie

6.1. Moskee en moskeebezoek

6.2. De minaret – slechts een decoratieve toren?

6.3. Djihad en quital

6.4. ‘Uitverkoren’ tot de gewapende strijd voor Allah en de Islam

6.5. Religieuze basis van gewapende strijd tegen ‘ongelovigen’

6.6. Hindernissen voor integratie in een Westerse, democratische cultuur

VII De islam – een vrouwonvriendelijke wereldreligie

7.1. Het huwelijk in de islam

7.2. Polygamie, concubinaat en genothuwelijk

7.3. Lichaamsbedekking van de moslima in Koran en sharia

VIII Informatiebronnen van moslims

8.1. Koran en sharia

8.2. Hadith en soenna

8.3. De volksislam

8.4. Schriftislam contra volksislam

8.5. Wahhabieten

8.6. Sjiieten en soennieten

8.7. Takyia: verhullen en verheimelijken

8.8. ‘Rechtbanken’ in kerken?

IX Arabieren en de islam

9.1. Ismaël en de islam

9.2. Abraham – vader van de moslims?

9.3. Interreligieuze gebedsbijeenkomsten voor de vrede?

X Openbaring van Jahweh óf openbaring van Allah

Nawoord

Contextualisering – aanpassing van het evangelie aan de islam

Achtergronden van de evangelicale aanpassingsmethode

Doel van deze aanpassingsmethode

Gevolgen van deze aanpassingsmethode