Ademoefeningen

Ademoefeningen, zie ook bij (Prana) Yoga Bijbelse duiding en weerlegging
Deze worden sinds eeuwen door de aanhangers van de religies van het Verre Oosten en Magie aanbevolen om een toestand van trance teweeg te brengen en daarmee de deur naar de onzichtbare wereld te openen.
Prana yoga geldt als de bekendste ademtechniek die kan leiden tot de sensatie: “het ademt in/door mij”.
Deze zgn. kosmische adem is niet anders dan een verhulling van boze geesten. De bijbel spreekt van de adem van de Almachtige, die hun inzicht geeft (Job 32:8) en de adem van de Almachtige die mij doet leven (Job 33:4).