Ahimsa / vegetarisme Bijbelse duiding en weerlegging
Het niet opzettelijk doden (laat staan het eten) van (levende) wezens volgens de hindoeïstische (dharma) en boeddhistische wetgeving die in verband staan met de reïncarnatieleer. Dieren kunnen volgens hen gereïncarneerde zielen bevatten, vandáár hun ‘eerbied’ voor ‘het levende’

 

Het ahimsa – vegetarisme  is wat anders dan ‘leven en laten leven’. Zij verbieden het eten van vlees. God echter geeft ons zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Een duidelijk voorbeeld is het Pascha (Ex. 12:11-13). Ook Jezus, de discipelen en apostelen aten vlees. Zie eveneens Handelingen 10: 10 v.v