Affirmatie

(Positieve) Affirmatie
(Latijn: affirmare = bevestigen, vastmaken)
Bijbelse duiding en weerlegging
Het vermogen om de werkelijkheid zoals men die ervaart, te veranderen door bepaalde zinnen in een toestand van trance te herhalen. Zo zou een angstig iemand regelmatig de volgende zin voor zichzelf moeten bevestigen: “Ik ben in ieder opzicht een geheel, vol van moed, zelfvertrouwen, kracht en innerlijk licht.”
Mensen die affirmeren zouden hiermee hun on(der) bewuste op positieve wijze programmeren en latente mogelijkheden oproepen.
Affirmaties zijn het tegendeel van christelijke confirmaties of confessies (belijdenissen voor God). Het zijn magische bezweringen waarbij doelen en wensen nadrukkelijk worden geformuleerd en bevestigd.
Het zijn aanroepen van onzichtbare werelden en machten, zoals de baäls priesters hun god aanriepen, 1 Kon. 18:24