Poltergeist

Poltergeist
(Duits voor plaaggeest, klopgeest)
Bijbelse duiding en weerlegging
Klopgeluiden, voetstappen, zuchten, breken van glas, meubels omvergooien enz. zonder aanwijsbare oorzaak.
Volgens het spiritisme een zelfstandige entiteit die de energie van het menselijke bioplasma gebruikt om zich te manifesteren resp. de materialiseren.
De parapsychologie verklaart het verschijnsel als een onbewuste psychokinese van de persoon die zich in de nabijheid van de klopgeest bevindt.
Dit zijn spontane manifestaties van de geestenwereld, in tegenstelling tot het oproepen van geesten tijdens een seance.
Evenals bij een spookhuis, heeft de boze macht kennelijk reden om zich zo te manifesteren. Christenen zouden tijdens gebed en vasten (vgl. Matt. 17:21) de oorzaak moeten opsporen, waar mogelijk deze weg te nemen en de plaats te reinigen in de Naam van Jezus Christus.